close
تبلیغات در اینترنت
داستان هاي جالب

دبستان فرهنگیان علامه حلی 1

نظرسنجی

آخرین ارسالی های انجمن

"هم خدا را مي خواهد هم خرما را"

عبارت مثلی بالا در مورد آن دسته افراد حریص و طماع به کار می رود که بخواهند از دو نفع و فایده مغایر و مخالف یکدیگر سودمند گردند و حاضر نباشند از هیچ یک صرف نظر کنند.


"هم خدا را مي خواهد هم خرما را"